Vấn Đề Thông Tin Acc

  • Acc Trắng Thông Tin

- Là Acc Chưa Đăng Kí Thông Tin Các Bạn Vào Vtcgame.vn để cập nhật thông tin

 

  • Acc Mất Thông Tin Sms Chưa Đăng Kí

- Là Acc Chỉ Có TK/MK Thông Tin Còn Lại Mất (Email Câu Hỏi CMND) Trong Đó SĐT Chưa Đăng Kí Các Bạn Có Thể Đăng Kí Và Đổi Mật Khẩu ( Các bạn bấm xác thực và điện sdt mình vào soạn Eb otp gửi 8030 để nhận otp )

  • Acc Full Thông Tin

- Là Acc Đã Đăng Ký 3/3 Thông Tin : Email + Câu Hỏi Bí Mật + Cmnd Trong đó Sms Chưa Đăng Kí

- Khi các bạn mua sẽ nhận được đầy đủ thông tin,các bạn có thể thay đổi toàn bộ thông tin ở trang vtcgame.vn